* สำหรับผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิกในระบบ S-Connect กรอกรหัสสมาชิกเพื่อระบบนำข้อมูลของท่านมาแสดงผล
ข้อมูลการส่งซ่อม
ช่องทางการส่งซ่อม *
* นำส่งเอง - นำส่งสินค้าซ่อมที่ต้องการส่งซ่อมเอง, ให้บริษัทไปรับฟรี - บริษัทไปรับตามรอบส่งของที่มีบิลหรือมีสายรถวิ่งผ่าน, ให้บริษัทไปรับด่วน(มีค่าใช้่จ่าย) - ให้บริษัทไปรับด่วนจะมีค่าใช้จ่าย
กรอกข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล *
ชื่อบริษัท หรือ ร้านค้า
บ้านเลขที่
หมู่ที่
อาคาร
ถนน
จังหวัด *
เขต / อำเภอ *
แขวง / ตำบล *
รหัสไปรษณีย์ *
เบอร์มือถือ/เบอร์โทรศัพท์(ที่สามารถติดต่อได้) *
อีเมล
ข้อมูลการส่งซ่อม
ชื่อสินค้า
ยี่ห้อ
รุ่น
รหัสสินค้า
หมายเลขเครื่อง
อุปกรณ์ที่นำมาด้วย
อาการเสีย *
หมายเลขใบรับประกัน *
เงื่อนไขการเสนอราคา ไม่ซ่อมหากค่าซ่อมเกิน(บาท)
อัพโหลดรูป
อัพโหลดรูปเครื่องซ่อม 1
อัพโหลด
อัพโหลดรูปเครื่องซ่อม 2
อัพโหลด
อัพโหลดรูปเครื่องซ่อม 3
อัพโหลด
อัพโหลดรูปเครื่องซ่อม 4
อัพโหลด
เงื่อนไขการซ่อม
1. กำหนดเวลารับคืนเครื่อง ในวันทำงานของศูนย์บริการ ระหว่าง 08.30 น. - 17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์
2. กรุณารับเครื่องคืนภายในวันนัด เว้นเเต่เครื่องนี้ศูนย์บริการเเจ้งโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือว่าจำเป็นต้องซ่อมนาน เช่น รออะไหล่ หรือปัญหาเกิดจากศูนย์บริการเอง
3. อุปกรณ์ที่ถอดออกจากเครื่องได้ ทางลูกค้ากรุณาเก็บไว้ ถ้าเกิดสูญหายทางบริษัทจะไม่ขอรับผิดชอบ
4. การเสนอราคาอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หากพบว่ามีความเสียหายเพิ่มเติม และราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงจากเงื่อนไขเดิมที่เสนอราคาก่อนหน้า